header1

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. június 30. napjáig javaslatokat vár a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozására, a megye életében a közösség javára kifejtett kimagaslóan és tartósan eredményes tevékenység, valamint a megye fejlődése, gyarapodása és hírnevének öregbítése érdekében kifejtett tevékenység elismerése érdekében.
A kitüntetés adományozását írásban bárki kezdeményezheti, lakóhelyétől függetlenül. A kezdeményező lehet magánszemély, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet is.

  tajekoztato

Felhívás

A Magyar Államkincstár minden évben jelentős erőfeszítéseket tesz befektetési szolgáltatásainak korszerűsítése és népszerűsítése érdekében. A Kincstár 2015. évben rendhagyó, hagyomány teremtő rendezvényt szervezett I. Mesterecset Pályázat néven, amely azóta minden évben megrendezésre kerűl, de az idei IV. Mesterecset Pályázat már megújult formában valósúl meg.

 Az alkotók pályamunkáikat egy külön erre a célra létrehozott weboldalon http://mesterecset-palyazat.hu/ keresztűl elektronikus formában juttathatják el a kincstárhoz.

tajekoztato

Játékszabályzat

palyazatikiiras

A szőlő- és bortermelés, a borturizmus terén elért Veszprém megyei eredményeket, valamint a megye történelmi hagyományait figyelembe véve a Veszprém Megyei Kormányhivatal valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat hagyományteremtő szándékkal 2011-ben alapította a „Veszprém Megye Bora” versenyt.