header1

Az irodák általános feladatai az SZMSZ. 9.sz. melléklete II./2.1 pontja alapján

A közgyűlés és a bizottságai működésével, valamint az elnök, az alelnökök és a főjegyző tevékenységével kapcsolatos meghatározott feladatok ellátása, a képviselők munkájának segítése, az országgyűlési képviselőkkel, a civil szervekkel, önkormányzatokkal, és egyéb szervekkel - ideértve a szakmai érdekvédelmi szervezeteket is - való együttműködés és kapcsolattartás.
Szakterületüket érintően jogszabálytervezetek véleményezése.

Közreműködés az önkormányzat gazdasági programtervezetének, költségvetési koncepciójának, valamint költségvetési rendelettervezetének összeállításában, a pályázat útján az önkormányzat költségvetéséből elnyert összegek felhasználásának ellenőrzésében.
Részvétel az országgyűlési és az önkormányzati képviselők, valamint a polgármesterek általános és időközi választásai előkészítésében és lebonyolításában.
Közreműködés az európai integrációval, a közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok előkészítésében, lebonyolításában.

Az irodák feladataik ellátása során kötelesek egymással együttműködni, ennek során tevékenységüket összehangolni, az egymás közti megkereséseket gyorsan, szakszerűen teljesíteni, a testületi döntések pontos végrehajtását biztosítani, a közgyűlés bizottságainak az irodák szakterületét érintő ülésein részt venni, s a szükséges szakmai segítséget megadni.

A hivatal irodavezetői az irodát érintő sajtónyilatkozatok megtétele előtt kötelesek a főjegyzőt tájékoztatni a nyilatkozat témájáról, a megjelenés idejéről és helyéről.
A Megyei Illetékhivatal a megyére kiterjedő illetékességgel ellátja a hatáskörébe utalt illetékekkel, valamint a külön jogszabályban meghatározott egyes igazgatási szolgáltatások díjának a kezelésével, nyilvántartásával, ellenőrzésével és behajtásával kapcsolatos I. fokú illetékhatósági feladatokat.