Ábrajegyzék

I. A Tervezés módszertana

I.1 Fenntartható szemlélet a turizmusban

I.1.1 Természeti, társadalmi és kulturális erőforrások megőrzése

I.1.2 A túlhasználat és a pazarlás megszüntetése

I.1.3 Sokféleség fenntartása

I.1.4 A turizmus integrálása a hosszú távú tervezésbe

I.1.5 Helyi gazdaság támogatása

I.1.6 Helyi közösség bevonása

I.1.7 Véleményformálók és a lakosság tájékoztatása

I.1.8 Személyzet képzése

I.1.9 Felelősségteljes turizmusmarketing

I.1.10 Folyamatos kutatás és monitoring

I.2 Alkalmazott tervezési modell

II. Célkitűzések

II.1 Célok

II.1.1Veszprém Megye Turisztikai Hivatala (Megrendelő)

II.1.2 Érdekeltek

II.3 Alapelvek

II.3.1 Élményközpontú fejlesztés

II.3.2 Helyi értékek revitalizációja

II.3.3 Helyi társadalom mobilizációja

II.3.4 Káros környezetei és társadalmi folyamatok visszaszorítása

II.3.5 Lépcsőzetes fejlesztés

II.3.6 Párhuzamos attrakció- és szolgáltatásfejlesztés

III. Helyzetfelmérés

III.1 Veszprém megye táji-földrajzi adottságai

III.1.1 Balaton

III.1.2 Balaton-felvidék

III.1.3 Bakony

III.1.4 Marcal-medence és a Bakonyalja

III.2 Veszprém megye gazdasági helyzete

III.3 Veszprém megye társadalmi helyzete

III.4 Közlekedési viszonyok, fejlesztések

III.5 Veszprém megye turisztikai kínálata

III.5.1 Veszprém Megye turisztikai attrakciói

III.5.2 Turisztikai termékek Veszprém megyében

III.5.3 Szálláshely-kapacitás

III.5.4 Szálláskapacitás megyén belüli megoszlása és kihasználtsága

III.6 Veszprém megye turisztikai kereslete

III.6.1Vendégforgalom

III.6.2 A vendégforgalom megyén belüli megoszlása

III.6.3 Tartózkodási idő

III.6.4 Tartózkodási idő megyén belüli megoszlása

III.6.5 Motiváció és jövedelem

III.7 A Megyei Önkormányzat szervezetei a turizmusban

III.7.1 Idegenforgalmi és Külkapcsolatok Bizottsága

III.7.2 Megyei Turisztikai Hivatal

III.7.3 Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány

III.7.4 A Megyei Önkormányzat kapcsolódó bizottságai

III.7.5 Megyei Közművelődési Intézet

III.7.6 A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalának irodái

III.7.7 Tourinform Irodák

III.8 SWOT analízis

SWOT analízis

IV. veszprém megye önkormányzatának jövőbeni turisztikai Stratégiája

IV.1 Szegmentáció

IV.1.1 Vakációs turizmus

IV.1.2 Üzleti turizmus – találkozók és konferenciák

IV.2 Piaci célok

IV.2.1 Rövidtávon elérendő piaci eredmények (2004 .évi szezonra)

IV.2.2 Középtávon elérendő piaci eredmények (2004-2006)

IV.2.3 Hosszú távon elérendő piaci eredmények (2007-2010)

IV.3 Termékfejlesztés

IV.3.1 Örökség turizmus

IV.3.2 Rurális turizmus

IV.3.3 Aktív turizmus

IV.3.4 Konferenciák és találkozók

IV.4 Szervezetfejlesztés

IV.4.1 A turizmusban érintett szereplők feladatai

IV.4.2 Veszprém megye létező turisztikai szervezeti rendszerének felhasználása

IV.4.3 Termékfejlesztést segítő együttműködések létrehozása

IV.5 Alkalmazandó marketingeszközök

IV.5.1 Csomag-összeállítás

IV.5.2 Értékesítés

IV.5.3 Promóció

V. Visszacsatolás és értékelés

V.1 A visszacsatolás és értékelés szervezeti háttere és ütemezése

V.2 Az előrehaladás jelzőszámai

 

Ábrajegyzék

1. ábra Stratégiai tervezési modell

2. ábra Egyéni vállalkozók lakosság számához viszonyított arányában bekövetkezett változás 1995-2000

3. ábra Kft-k lakossághoz viszonyított arányának változása 1995-2000

4. ábra Veszprém megye kereskedelmi szálláshely-kapacitása, KSH

5. ábra Összes kereskedelmi szálláshely férőhely 1995

6. ábra Összes kereskedelmi szálláshely férőhely 2000

7. ábra Kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma 1995, KSH

8. ábra Kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma 2000, KSH

9. ábra Kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának változása 1995-2000, KSH

10. ábra Kereskedelmi szálláshelyeken regisztrált vendégéjszakák száma 1995, KSH

11. ábra Kereskedelmi szálláshelyeken regisztrált vendégéjszakák száma 2000, KSH

12. ábra Kereskedelmi szálláshelyeken regisztrált vendégéjszakák változása 1995-2000, KSH

13. ábra Összes vendégforgalom 1995

14. ábra Összes vendégforgalom 2000

15. ábra Összes eltöltött vendégéjszaka 1995

16. ábra Összes eltöltött vendégéjszaka 2000

17. ábra Átlagos tartózkodási idő a kereskedelmi szálláshelyeken, 1995-2000 KSH

18. ábra Vakációs turizmus szegmenseinek rangsorolása

19. ábra Konferenciák és találkozók szegmenseinek rangsorolása

20. ábra Örökség turizmus szegmenseinek rangsorolása

21. ábra Rurális turizmus szegmenseinek rangsorolása

22. ábra Aktív turizmus szegmenseinek rangsorolása

23. ábra Konferenciák és találkozók szegmenseinek rangsorolása

24. ábra Szereplők közötti feladatmegosztás a turizmusban

25. ábra Örökség turizmus szereplői közötti feladatmegosztás

26. ábra Rurális turizmus szereplői közötti feladatmegosztás

27. ábra Aktív turizmus szereplői közötti feladatmegosztás

28. ábra Találkozók és konferenciák szereplői közötti feladatmegosztás