header1

 

POLGÁRDY IMRE
a megyei közgyűlés elnöke
Hivatali főszám: 88/545-000 Mellék: 161
Közvetlen szám:545-011
E-mail: elnok(kukac)vpmegye.hu
 
Vörösmarty Éva
a megyei közgyűlés alelnöke
Hivatali főszám: 88/545-000 Mellék: 305
Közvetlen szám:545-020
E-mail: alelnok(kukac)vpmegye.hu
 
Nagy-Tóth Petra Ágnes
titkársági referens
Hivatali főszám: 88/545-000 Mellék: 161
Közvetlen szám: 545-011
FAX szám: 545-012
E-mail: elnoki.titkarsag(kukac)vpmegye.hu, nagy-toth.petra(kukac)vpmegye.hu
 
 

Elnöki Kabinet feladatai az SZMSZ 10. sz. függelékének II/2.2.a) pontja alapján

 • Gondoskodik a megyei közgyűlés elnöke és alelnöke tevékenységének, hivatalos programjának szervezéséről, a vezetői feladataik ellátásához szükséges feltételek biztosításáról, segíti feladataik ellátását.
 • Koordinálja az elnök, az alelnök munkájához kapcsolódó sajtó és kommunikációs feladatokat. Rendszeresen kapcsolatot tart az elektronikus és írott sajtóval, annak érdekében, hogy a közgyűlés munkájáról gyors, pontos tájékoztatást kapjanak a megyében élők.
 • Ellátja a jegyző, valamint a hivatal tevékenységéhez kapcsolódó sajtó és kommunikációs feladatokat, szervezi a sajtótájékoztatókat.
 • Folyamatosan figyelemmel kíséri a megye sajtóprezentációját, a megjelenésekből sajtószemlét készít.
 • Közreműködik kulturális, művészeti kiadványok megjelentetésében és terjesztésében.
 • Előkészíti a nemzetközi együttműködési megállapodásokat.
 • Elkészíti az önkormányzat és a hivatal nemzetközi programtervét és a végrehajtásról szóló beszámolót. Információt biztosít a nemzetközi kapcsolatokról a közgyűlés tagjainak, valamint a hivatalnak.
 • Szervezi a megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolatait, az önkormányzati delegációk kiutazását, illetve a külföldi delegációk fogadását és gondoskodik programjaik összeállításáról és lebonyolításáról.
 • Kapcsolatot tart az európai szervezetek, intézmények képviseleteivel székhelyükön (külföldön és Magyarországon).
 • Figyelemmel kíséri az Európai Unió dokumentumait, eseményeit, a kiírt pályázatokat.
 • Közreműködik a helyi rendeletek vonatkozásában a jogharmonizációs tevékenység ellátásában.
 • Ellátja a megyei önkormányzat sportfeladatait, szervezi a hazai és a nemzetközi sportkapcsolatokat.Rendszeres kapcsolatot tart fenn az ifjúsági és sport szervekkel, az országos ifjúsági és sportszervezetekkel, Megyei Sporttanáccsal, a Megyei Diáksport Szövetséggel és a megyei sportszövetségek képviselőivel.
 • Figyelemmel kíséri a megyei sportkoncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról.
 • Együttműködik a sportszervezetekkel, a megyei sportági szakszövetségekkel. Közreműködik a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében.
 • Segíti és kezdeményezi a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, sportrendezvények lebonyolítását. Kiemelt figyelmet fordít a családok sportjára, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjára.
 • Ellátja az állami sport információs adatszolgáltatással összefüggő területi feladatokat.
 • Kezdeményezően lép fel a sport népszerűsítésében, a mozgás gazdag életmóddal kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében, szervezi a megyei egészségnevelési programokat.
 • Közreműködik a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában.
 • Előkészíti a sport célú feladatok számára rendelkezésre álló összeg elosztására a felosztási javaslatot, és kezeli a kiírt pályázatokat.
 • Figyelemmel kíséri és előkészíti az európai uniós és az országos sport és ifjúsági célú pályázatokat.
 • Szervezi a hivatali sportrendezvényeket.
 • A megyei sporttanáccsal együttműködésben biztosítja a sportszervezés feltételeit a Veszprém, Wartha Vince 3. szám alatti ingatlanon.
 • Segíti a megyében működő nemzetiségiszervezetek munkáját. Előkészíti ezen szervezetek esetleges anyagi támogatására vonatkozó javaslatokat, szervezi a döntések végrehajtását.
 • Gondoskodik a képviselők ügyviteli feladatainak ellátásáról, s tevékenységük ellátásához képviselői szobát biztosít.
 • Segíti az elnök tevékenységét az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában.
 • Ellátja a könyvtárhelyiség használatával kapcsolatos feladatokat a megyei közgyűlés tagjai, a megyei önkormányzat hivatala, és a Megyeházán működő hivatalok dolgozói részére.