header1

Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosítás – munkaközi egyeztetési anyag

(2019. június)

 

I.

Előkészítő fázis

II.

A megyei területrendezési terv módosításának szakági tervjavaslatai és azok műleírásai

III.

Veszprém Megye Területrendezési Terv módosítás Környezeti értékelés

IV.

Rendelet tervezet

V.

Határozat tervezet

VI.

Intézkedési terv tervezet

VII.

Tervezők, szakértők névsora

 

Térképi mellékletek:

2.

Szerkezeti terv

3.1; 3.2; 3.3

Országos Ökológiai Hálózat magterülete, Országos Ökológiai Hálózat ökológiai folyosója, Országos Ökológiai Hálózat pufferterülete

3.4; 3.5

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület, Jó termőhelyi adottságú szántóterület

3.6; 3.7

Erdők övezete, Erdőtelepítésre javasolt terület övezete

3.8

Tájképvédelmi terület

3.9

Világörökségi várományos terület által érintett település

3.10

Vízminőségvédelmi terület

3.11

Nagyvízi meder

3.12

Honvédelmi és katonai célú terület övezete

3.13

Ásványi nyersanyagvagyon övezete

3.14

Rendszeresen belvízjárta terület övezete

3.15

Földtani veszélyforrás területe által érintett települések övezete

3.16

Gazdaságfejlesztés kiemelt célterületeinek övezete

3.17

Innovációs-technológiai fejlesztés támogatott célterületének övezete

3.18

Turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete

3.19

Együtt tervezendő térségek övezete

Közmű tervlapok:

4.

Árvízvédelem

5.

Belvízvédelem

6.

Országos vízminőségvédelmi területek övezete

7.

Szénhidrogén szállító hálózat

8.

Szennyvízelvezető hálózat

9.

Termálvíz források

10.

Villamosenergia ellátó hálózat

11.

Ivóvízellátó hálózat