header1

1/2020. (II. 13.) MÖK határozat:

Döntés a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi, valamint a Mötv. 49. § (1) bekezdése szerinti személyes érintettség okán döntéshozatalból való kizárásról

2/2020. (II. 13.) MÖK határozat:

Döntés a DEB döntési javaslatok egyetértésével kapcsolatosan meghozott határozatok nyilvánosságra hozataláról

3/2020. (II. 13.) MÖK határozat:

Döntés zárt ülés elrendeléséről

4/2020. (II. 13.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2020. február 13-ai zárt ülésének napirendjéről

7/2020. (II. 13.) MÖK határozat:

Döntés a "Felelősség a közösségért és a környezetért" díj adományozásáról

8/2020. (II. 13.) MÖK határozat:

Döntés a Dr. Komjáthy László Díj Gaál Csaba János r. őrnagy részére történő adományozásáról

9/2020. (II. 13.) MÖK határoza:

Döntés a Dr. Komjáthy László Díj Dr. Hajba Csaba ügyvéd részére történő adományozásáról

10/2020. (II. 13.) MÖK határoza:

Döntés a Dr. Komjáthy László Díj Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére történő adományozásáról

11/2020. (II. 13.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2020. február 13-ai nyílt ülésének napirendjéről

12/2020. (II. 13.) MÖK határozat:

A megyei közgyűlés elnöke szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

13/2020. (II. 13.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat 2020-2025. évekre szóló gazdasági programjáról

14/2020. (II. 13.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

15/2020. (II. 13.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodása felülvizsgálatáról

16/2020. (II. 13.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a Veszprém Megyei Német Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodása felülvizsgálatáról

17/2020. (II. 13.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervéről

18/2020. (II. 13.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2020. évi belső ellenőrzési tervének módosítása

19/2020. (II. 13.) MÖK határozat:

Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi területfejlesztési tevékenységéről

20/2020. (II. 13.) MÖK határozat:

Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi területrendezési tevékenységéről

21/2020. (II. 13.) MÖK határozat:

Veszprém Megye Integrált Területi Programjának 2020. évi módosítása

22/2020. (II. 13.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Veszprém, Megyeház tér 1. szám alatt lévő ingatlana tulajdonjogának rendezése

23/2020. (II. 13.) MÖK határozat:

Döntés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról

24/2020. (IV. 29.) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének határozata 

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat és hatáskörében eljárva 

A megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatására pályázat benyújtása

25/2020. (V. 11.) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének határozata 

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat és hatáskörében eljárva 

Döntés a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi, valamint a Mötv. 49. § (1) bekezdése szerinti személyes érintettség okán döntéshozatalból való kizárásról, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívásaira benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában 2020. május 11. napján meghozandó elnöki határozatok nyilvánosságra hozataláról, valamint a döntési eljárás zárt ülés szabályai szerinti lebonyolításáról

33/2020. (V. 20.) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének határozata 

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat és hatáskörében eljárva 

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi közbeszerzéseiről szóló tájékoztató tudomásul vételele

34/2020. (V. 20.) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének határozata 

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat és hatáskörében eljárva 

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi közbeszerzéseirőlszóló tájékoztató tudomásul vétele

35/2020. (V. 25.) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének határozata 

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat és hatáskörében eljárva 

A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal új Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának elfogadása

36/2020. (VII.9.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2020. július 9-ei nyílt ülésének napirendjéről

37/2020. (VII.9.) MÖK határozat

Döntés a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott elnöki döntések tudomásul vételéről

38/2020. (VII.9.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém megye 2019. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról

39/2020. (VII.9.) MÖK határozat

Javaslat a kistelepülésekkulturális eseményeinek támogatása vonatkozásában elnyert pályázat lebonyolítására

40/2020. (VII.9.) MÖK határozat

Beszámoló a 2019. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól

41/2020. (VII.9.) MÖK határozat

Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről

42/2020. (VII.9.) MÖK határozat

Beszámoló a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság 2020. év I. félévi tevékenységéről

43/2020. (VII.9.) MÖK határozat

Veszprém Megye Integrált Területi Programjának 2020. évi 2. módosítása

44/2020. (VII.9.) MÖK határozat

A Nemzeti Klímavédelmi Szövetség megalapításáról szóló stratégiai együttműködési megállapodás jóváhagyása

45/2020. (VII.9.) MÖK határozat

Beszámoló a Veszprém Megyei Környezetvédelmi Program 2019. évi alakulásáról

46/2020. (VII.9.) MÖK határozat

Döntés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról