header1

Határozat száma

Tárgy

1/2013. (II. 14.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. február 14-i ülésének napirendjeiről

2/2013. (II. 14.) MÖK határozat:

Tájékoztató Kropf Miklósnak, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tagjának a képviselői mandátumáról történő lemondásáról. Bizottsági tagsággal kapcsolatos döntések

3/2013. (II. 14.) MÖK határozat:

Székely zászló kitűzésének elrendeléséről

4/2013. (II. 14.) MÖK határozat:

Somló és Környéke Borút Egyesületben létesített tagság felmondásáról

5/2013. (II. 14.) MÖK határozat:

Igazgatási szünet elrendeléséről

6/2013. (II. 14.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011-2014. évekre szóló gazdasági programjának megújításáról

7/2013. (II. 14.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

8/2013. (II. 14.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Német Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

9/2013. (II. 14.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

10/2013. (II. 14.) MÖK határozat:

Döntés „A vörösiszap sújtotta területek újjáépítésére” nyitott bankszámlára átutalt pénzösszegek felhasználásáról

11/2013. (II. 14.) MÖK határozat:

Beszámoló a 2012. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól

12/2013. (II. 14.) MÖK határozat:

Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi területfejlesztési és területrendezési tevékenységéről

13/2013. (II. 14.) MÖK határozat:

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálat véleményezése

14/2013. (II. 14.) MÖK határozat:

Kezdeményezés a 11-es Győrszabadhegy – Veszprém vasútvonal átsorolására

15/2013. (II. 14.) MÖK határozat:

Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció társadalmi egyeztetési változata stratégiai vitaanyag véleményezéséről

16/2013. (II. 14.) MÖK határozat:

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)

17/2013. (IV. 25.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. április 25-ei ülésének napirendjeiről

18/2013. (IV. 25.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról

19/2013. (IV. 25.) MÖK határozat:

Tájékoztató a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács átalakulásáról  

20/2013. (IV. 25.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének jóváhagyásáról

21/2013. (IV. 25.) MÖK határozat:

ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú felhívásra pályázat benyújtására történő felhatalmazásról

22/2013. (IV. 25.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról

23/2013. (IV. 25.) MÖK határozat:

Döntés fogszabályozási szakellátási feladatról

24/2013. (IV. 25.) MÖK határozat:

Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi közbeszerzéseiről

25/2013. (IV. 25.) MÖK határozat:

Beszámoló a decentralizált pályázatok utóellenőrzéséről és zárásáról

26/2013. (IV. 25.) MÖK határozat:

Orbán Imre képviselő interpellációjára adott válasz elfogadásáról

27/2013. (IV. 25.) MÖK határozat:

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)

28/2013. (VI. 27.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. június 27-ei ülésének napirendjeiről

29/2013. (VI. 27.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Értéktár és a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság létrehozásáról  

30/2013. (VI. 27.) MÖK határozat:

Beszámoló a Veszprém megyei környezetvédelmi program 2012. évi megvalósulásáról  

31/2013. (VI. 27.) MÖK határozat:

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)

32/2013. (IX. 19.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. szeptember 19-ei ülésének napirendjeiről

33/2013. (IX. 19.) MÖK határozat:

Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

34/2013. (IX. 19.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál létszám bővítéséről az ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámú pályázat megvalósításához

35/2013. (IX. 19.) MÖK határozat:

Együttműködési megállapodás meghosszabbítása és módosítása Maine-et-Loire – Veszprém – Kovászna megyék között

36/2013. (IX. 19.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosításáról

37/2013. (IX. 19.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Német Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosításáról

38/2013. (IX. 19.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat és a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanáccsal kötött együttműködési megállapodás módosításáról

39/2013. (IX. 19.) MÖK határozat:

Beszámoló a megyei önkormányzat sport és turisztikai feladatai ellátásáról

40/2013. (IX. 19.) MÖK határozat:

Döntés a 11/2012. (II. 16.) MÖK határozat 1-2./ pontjaiban foglalt határidő módosításáról

41/2013. (IX. 19.) MÖK határozat:

Döntés a 70/2012. (IX. 22.) MÖK határozat 4./ pontjában foglalt határidő módosításáról

42/2013. (IX. 19.) MÖK határozat:

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)

43/2013. (X. 22.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. október 22-i rendkívüli ülésének napirendjeiről

44/2013. (X. 22.) MÖK határozat:

Döntés az ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámú pályázatban szereplő támogatási összeg és a beszámoló elfogadásáról

45/2013. (X. 22.) MÖK határozat:

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tématerületeihez illeszkedő Veszprém megyei gazdaságfejlesztési részprogram (I. fázis) – előzetes igényfelmérés – dokumentációban foglaltak jóváhagyásáról

46/2013. (X. 22.) MÖK határozat:

Javaslat a megyei területfejlesztési kompetenciát meghaladó igények figyelembevételére az ágazati operatív programok tervezése során

47/2013. (XI. 14.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. november 14-ei ülésének napirendjeiről

48/2013. (XI. 14.) MÖK határozat:

Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III: negyedévi végrehajtásáról, és az év végéig várható teljesítéséről

49/2013. (XI. 14.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója

50/2013. (XI. 14.) MÖK határozat:

Megyei szintű helyzetértékelő dokumentumok utómunkálata keretében a megyei tervezési dokumentumokat megalapozó regionális kitekintésű helyzetértékelő dokumentum

51/2013. (XI. 14.) MÖK határozat:

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)

52/2013. (XI. 27.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. november 27-ei rendkívüli ülésének napirendjéről

53/2013. (XI. 27.) MÖK határozat:

A megyei önkormányzati tartalék 2013. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása

54/2013. (XII. 19.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 19-ei ülésének napirendjeiről

55/2013. (XII. 19.) MÖK határozat:

Döntés közfoglalkoztatottak alkalmazásáról a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban

56/2013. (XII. 19.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014-2017. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervének és a 2014. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

57/2013. (XII. 19.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. évi munkatervének megállapítása

58/2013. (XII. 19.) MÖK határozat:

Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról

59/2013. (XII. 19.) MÖK határozat:

A 2014-2020 közötti európai uniós források felhasználását biztosító operatív programok véleményezése

60/2013. (XII. 19.) MÖK határozat:

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)

61/2013. (XII. 19.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 19-ei rendkívüli ülésének napirendjéről

62/2013. (XII. 19.) MÖK határozat:

Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciójának elfogadása