header1

A Veszprém Megyei Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény. 54. §-ában, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében foglaltak alapján évente egyszer közmeghallgatást tart.

Tekintettel arra, hogy veszélyhelyzetben a közgyűlés feladat- és hatáskörét a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2020. évi munkatervében december hónapra tervezett közmeghallgatás megtartására nincs jogszabályi lehetőség.

A közmeghallgatás megtartására a veszélyhelyzet megszűnését követően a megyei közgyűlés soron következő munkaülésén nyílik lehetőség.