Open menu

teruletfejlesztes header 11

TERÜLETFEJLESZTÉS
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv) 5. §- határozza meg a területfejlesztés tartalmát.

Az országra, valamint térségeire, így a megyére is kiterjedően a
- társadalmi, gazdasági és környezeti területi folyamatok figyelése, értékelése, a szükséges tervszerű beavatkozási irányok meghatározása,
- rövid, közép- és hosszú távú átfogó fejlesztési célok, koncepciók és intézkedések meghatározása, összehangolása és megvalósítása a fejlesztési programok keretében, érvényesítése az egyéb ágazati döntésekben.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1) bekezdésében és Tftv 11. § (1) bekezdés aa) pontjában foglaltak szerint a megyei önkormányzat területfejlesztési feladata az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióval összhangban - a megyei jogú városok önkormányzatának egyetértésével- kidolgozza és határozattal elfogadja a megyei területfejlesztési koncepciót, illetve - a megyei területfejlesztési koncepció és a megyei területrendezési terv figyelembevételével - a megyei területfejlesztési programot, a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter állásfoglalásának beszerzését követően.

Területfejlesztési koncepció: az ország, illetve egy térség átfogó távlati fejlesztését megalapozó és befolyásoló tervdokumentum, ami meghatározza a térség hosszú távú, átfogó fejlesztési céljait, továbbá a fejlesztési programok kidolgozásához szükséges irányelveket, információkat biztosít az ágazati és a kapcsolódó területi tervezés és a területfejlesztés szereplői számára.

Területfejlesztési program: a területfejlesztési koncepció alapján kidolgozott középtávú cselekvési terv.

 

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 57/2020. (IX.24.) MÖK határozatban az új, 2021-2027 uniós tervezési ciklus megalapozására a megyei területfejlesztési dokumentumok megújításának megkezdéséről döntött. A területfejlesztési koncepció módosítás, az új területfejlesztési program megalkotása, valamint a környezeti értékelés, az alátámasztó munkarész és hatásvizsgálatok véleményezési anyaga elkészült, melyet véleményezésre bocsájtottunk.

A véleményezhető anyag és a véleményezéssel kapcsolatos információk elérhetők:

https://veszpremmegye.hu/teruletfejlesztes/ dokumentumokmegújítása-véleményezés
(2021-2027) menüpont alatt.

 

Keresés

Térképszelvények

terkep 1

 

terkep 2